Skip to Content

กู้ภัยในทะเล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

ทำลายขยะบนมหาสมุทร การเอาตัวรอดจากน้ำท่วม

ฝนตกสะสม ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.บุรีรัมย์

ฝนตกสะสม ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.บุรีรัมย์

Closed
by March 20, 2018 ข่าวสาร

ปภ. หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการรายงานถึงพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย 7 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่แม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงไปบ้างแล้วแต่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำก็ยังคงมีน้ำท่วมขัง ทาง ปภ. เองก็ได้ออกเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงรับฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดี ปภ. ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ฝนที่ได้มีการตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 เป็นผลมาจากอิทธิพลพายุโซนร้อนที่ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมส่งผลให้พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ประสบเหตุอุทกภัย 7 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอสตึก, พุทไธสง, แคนดง, นาโพธิ์, บ้านใหม่ไชยพจน์, อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และกระสัง รวม 31 หมู่บ้าน 6,069 หลังคาเรือน คาดว่าความเสียหายจะมีนาข้าว 59,078 ไร่ พืชสวน 5 ไร่ พืชไร่ 4,641 ไร่ บ่อปลา 378 ไร่ ปัญหาถนนชำรุด 53 สาย ฝาย 26 แห่ง คอสะพาน 2 แห่ง บ้านเรือนประชาชน 237 หลัง วัด 7 แห่ง สถานที่ราชการ 8 แห่ง แม้ว่าเวลานี้ระดับน้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่พื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ส่งผลให้ประชาชนยังจำเป็นต้องฟังคำเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอด้วยเช่นกัน

Previous
Next