Skip to Content

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พยากรณ์อากาศ น้ำท่วม ทรัพยากรน้ำ

วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาสมุทร สึนามิ ไทย สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว อุปกรณ์กู้ภัย วิธีการช่วยคนจมน้ํา ภูมิอากาศ ภาวะเรือนกระจก โลกร้อน มหันตภัย

การปฐมพยาบาล CPR คืออะไร

การปฐมพยาบาล CPR คืออะไร

Closed

เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องของการทำ CPR ควรอยู่ในหลักสูตรการเรียนพื้นฐานของประเทศไทยได้เสียทีเพราะจากหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายังมีคนไทยอีกมากอาจยังไม่เข้าใจเรื่องของ CPR จะสามารถช่วยชีวิตคนให้รอดได้แต่กลับกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามส่งผลให้เสียชีวิตได้ การเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการปฐมพยาบาล CPR จึงเป็นเรื่องที่คนไทยควรให้ความสำคัญมากกว่านนี้

อะไรคือการปฐมพยาบาล CPR

CPR หรือ Cardio Pulmonary Resuscitation เป็นการช่วยเหลือผู้ที่พึ่งหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะให้เกิดการหายใจและการไหลเวียนเพื่อให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุด เป็นการป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อได้รับผลกระทบหรืออันตรายจากการที่ร่างกายขาดออกซิเจนแบบถาวร วิธีการทำ CPR สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการช่วยเหลือให้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานไมว่าจะเป็นการนวดหัวใจหรือการผายปอด

cpr-

ข้อบ่งชี้สำคัญของการปฏิบัติการด้าน CPR

  1. ผู้เกิดภาวะหยุดหายใจแต่ว่าหัวใจยังคงเต้นอยู่ 2-3 นาที ให้รีบทำการผายปอดโดยด่วนจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเนื้อเยื่อในสมองขาดออกซิเจนอย่างถาวรอีกด้วย
  2. ส่วนผู้มีภาวะหยุดหายใจร่วมกับหัวใจหยุดเต้นเรียกกันว่า Clinical Death การทำให้เขาสามารถฟื้นคืนชีพได้ทันท่วงทีจะไม่ส่งผลให้เกิดอาการ Biological Death หมายถึง เนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจน อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการเกิด Biological Death หลังมีอาการ Clinical Death ยังมี่ใครสามารถหาคำตอบได้อย่างแน่ชัดแต่จากประสบการณ์ทั่วไปจะอยู่ราว 4-6 นาที ดังนั้นหากมีใครก็ตามเกิดอาการดังกล่าวควรรีบให้เขาฟื้นภายในระยะเวลาก่อน 4 นาที

เทคนิคการทำ CPR

  1. Airway – เป็นการเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ต้องทำให้เร็วที่สุดเพราะโคนลิ้นและกล่องเสียงตกลงไปอุดทางเดินหายใจส่วนบน ให้ทำการดัดคางขึ้นพร้อมกดหน้าผากให้หน้าแหงน กรณีกระดูกสันหลังส่วนคอมีการหักหรือว่ามีความสงสัยให้ดึงขากรรไกรสองข้างขึ้นบน โดยผู้ช่วยเหลือจะต้องอยู่เหนือศีรษะผู้ป่วย
  2. Breathing – การช่วยหายใจเพราะหยุดหายใจ สามารถเลือกทำได้หลายวิธี เช่น การเป่าปาก, เป่าจมูก และวิธีกดหลังยกแขนของโฮลเกอร์
  3. Circulation – เป็นการนวดหัวใจภายนอกทำกับผู้ที่ถูกประเมินว่าหัวใจหยุดเต้นจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของเลือด หลักการพื้นฐานคือกดให้กระดูกหน้าอกชิดกับกระดูกสันหลัง ส่งผลให้หัวใจอยู่ระหว่างกระดูกทั้งสองถูกกดตามลงไปด้วยเกิดการบีบเลือดออกจากหัวใจไปหล่อเลี้ยงร่างกายเหมือนกับการบีบตัวของหัวใจเป็นหลักการซึ่งจะช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้ง
Previous
Next