Skip to Content

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พยากรณ์อากาศ น้ำท่วม ทรัพยากรน้ำ

วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาสมุทร สึนามิ ไทย สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว อุปกรณ์กู้ภัย วิธีการช่วยคนจมน้ํา ภูมิอากาศ ภาวะเรือนกระจก โลกร้อน มหันตภัย

Home / การปฐมพยาบาล

sea_help_warter

การปฐมพยาบาลช่วยเหลือชั่วคราวให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้ป่วยก่อนการรักษากับแพทย์มืออาชีพ การช่วยเหลือให้ทันเวลานี้ประกอบไปด้วยเทคนิคการแพทย์ที่เรียบง่ายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คุณสามารถผ่านการฝึกอบรมในการจัดการการปฐมพยาบาล ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยใช้อุปกรณ์น้อยที่สุด การฝึกขั้นพื้นฐานในทักษะการปฐมพยาบาลควรจะสอนในโรงเรียน และสถานที่ทำงาน โดยทั่วไปจะเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อมีผลบังคับใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

help_human

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในทะเลนั้นทำได้ทุกสถานะการณ์ การปฐมพยาบาลฉุกเฉินเป็นแนวทางที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในเรือขนาดเล็ก หรือเรือยอชท์ในทะเล เช่นเดียวกับรายละเอียดขั้นตอนทางการแพทย์ที่ต้องมีการฝึกฝนเพื่อความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่เกิดขึ้นได้ตลอกเวลา

tast_sea

จุดมุ่งหมายของการปฐมพยาบาลในทะเลคือ

– รักษาชีวิต
– ป้องกันอันตรายบนพื้นน้ำ
– บรรเทาอาการปวดและความทุกข์ทรมาน
– ส่งผู้ป่วยที่มีชีวิตขึ้นฝั่ง

sea_happy