Skip to Content

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พยากรณ์อากาศ น้ำท่วม ทรัพยากรน้ำ

วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาสมุทร สึนามิ ไทย สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว อุปกรณ์กู้ภัย วิธีการช่วยคนจมน้ํา ภูมิอากาศ ภาวะเรือนกระจก โลกร้อน มหันตภัย

ความสำคัญของหญ้าทะเล ต่อระบบนิเวศ

ความสำคัญของหญ้าทะเล ต่อระบบนิเวศ

Closed

Seagrass

หญ้าทะเลนับได้ว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อระบบนิเวศน์ ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์เศรษฐกิจทางทะเลที่เราได้ทานกันอยู่ทุกวันพวก กุ้ง หอย ปู ปลา ส่วนหนึ่งก็มาจากหญ้าทะเลด้วยกันทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ทะเลบางชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีอย่าง พะยูน และ เต่าทะเล ที่สำคัญหญ้าทะเลยังทำหน้าที่เป็นแหล่งวางไขและฟักตัวอ่อนให้กับสัตว์หลายๆ ชนิดอีกด้วย ถือว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างมีประโยชน์ต่อท้องทะเลที่หลากหลาย สัตว์ทะเลหลายๆ ชนิดต้องอาศัยหญ้าทะเลในการใช้ชีวิตของพวกมัน ที่สำคัญคนอย่างเราๆ เองที่อยู่ตามชายฝั่งก็ได้ประโยชน์ทั้งจากทางตรงและทางอ้อมของหญ้าทะเลด้วย

ความน่าเศร้าก็คือหญ้าทะเลนับเป็นพืชลำดับต้นๆ ในระบบนิเวศน์ทีได้รับผลกระทบจากการที่สิ่งต่างๆ บนโลกได้ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์เองหรือเกิดจากภัยธรรมชาติเองก็ตามที อย่างที่มนุษย์ทำก็เช่น การที่คนมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ริมทะเลเป็นส่วนใหญ่ มีการพัฒนาทางด้านของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์น้ำ สิ่งเหล่านี้ถือว่าค่อนข้างมีผลกระทบต่อหญ้าทะเลโดยตรง เอาจริงๆ หญ้าทะเลก็เหมือนกับเป็นเกราะกลางในการกั้นเอาไว้ระหว่างกิจกรรมบนบกกับกิจกรรมทางน้ำ นอกจากประโยชน์ที่มีให้กับพวกสัตว์น้ำทั้งหลายแล้ว หญ้าทะเลยังมีส่วนสำคัญในการกรองรวมไปถึงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เนื่องจากว่าจะมีระบบรากที่คอยยึดจับเป็นการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นิยมที่จะมีโครงการเกี่ยวกับการปลูกหญ้าทะเลเพิ่มมากขึ้น นั่นก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่เริ่มที่จะเห็นความสำคัญของพืชชนิดนี้มากยิ่งขึ้น ส่วนวิธีในการปลูกก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี ทั้งวิธีการแยกกอ วิธีการปลูกด้วยการใช้เมล็ด แต่วิธีนี้ต้องรอให้น้ำลงถึงจะทำได้ และยังมีวิธีอื่นอีกมากมายขึ้นอยู่กับเทคนิคในการปลูกของแต่ละคน แต่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกด้วยวิธีไหนหากมันคือการช่วยเหลือธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้ง วิธีนั้นยังไงก็เป็นสิ่งที่น่าใช้อยู่เสมอ

ปัจจุบันหญ้าทะเลในประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด 12 สายพันธุ์ แต่ถ้าหากนับทั้งหมดทั่วโลกจะมีอยู่ประมาณ 58 สายพันธุ์ ถือว่าเป็นพืชทางทะเลที่หลายคนอาจจะมองว่าไม่มีประโยชน์อะไร ทว่าจริงๆ แล้วนี่คือพืชทางทะเลที่มีประโยชน์มากกว่าพืชหลายๆ ชนิดที่เรารู้จักกันด้วยซ้ำ ถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะคาดคิดจริงๆ

Previous
Next