Skip to Content

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พยากรณ์อากาศ น้ำท่วม ทรัพยากรน้ำ

วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาสมุทร สึนามิ ไทย สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว อุปกรณ์กู้ภัย วิธีการช่วยคนจมน้ํา ภูมิอากาศ ภาวะเรือนกระจก โลกร้อน มหันตภัย

ความเสี่ยงในการกู้ภัยทางมหาสมุทร

ความเสี่ยงในการกู้ภัยทางมหาสมุทร

Closed
by July 3, 2016 ข่าวสาร

ความน่ากลัวของมหาสมุทรนั้นได้รับการกล่าวขวัญมากในกลุ่มคนที่เดินทางเส้นทางนี้แล้วยังพื้นที่อันตรายต่อนักเดินเรือเสมอ จนทุกวันนี้ได้มีการคิดค้นหาวิธีในการช่วยเหลือที่ปลอดภัยทั้งผู้ช่วยและคนที่ประสบภัยทางน้ำไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางน้ำ หรือ ทางอากาศ หน่วยช่วยเหลือจะถูกฝึกอย่างดีเพื่อสถานการณ์ที่เร่งด้วย ที่สำคัญคือพวกเขาจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้ายของมหาสมุทรที่มาแบบหลากหลายรูปแบบจนไม่สามารถรับรู้ได้ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการป้องกันแบบ 100% ไม่สามารถทำได้มีแต่การแก้ไขเท่านั้นที่มนุษย์เราทำได้ ความกว้างใหญ่ทำให้การป้องกันนั้นยากขึ้น แล้วส่งผลถึงการช่วยเหลือเช่นกันนับตั้งแต่การสร้างหน่วยเหล่านี้ขึ้นมาได้ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดน้อยลง สึนามิเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างมันขึ้นมาแล้วได้มีการสร้างเครื่องแจ้งเตือนเพื่อป้องกันภัยพิบัตินี้ให้เร็วที่สุด แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้เพราะความรวดเร็วของคลื่นน้ำที่วิ่งด้วยความเร็วจนการแจ้งข่าวนั้นไม่ทันที่คนจะรับรู้ได้ทั้งหมด กลายเป็นว่าเทคโนโลยียังไม่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ธรรมชาตินี้ได้ ถึงแม้ว่ามนุษย์เราพยายามคิดค้นเครื่องแจ้งเตือนแล้วก็ตาม เรือที่ใช้ในการเดินสมุทรนั้นส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเรือพายสำรองหรือเสื้อชูชีพเพียงพอต่อลูกเรือ ทำให้เมื่อเกิดเหตุร้ายไม่สามารถช่วยเหลือคนได้ทั้งหมดอย่างในกรณีของเรือที่ใหญ่ที่สุดอย่าง “ไททานิค” ที่ผู้โดยสารต้องมาเจอกับเหตุการณ์เรือล้มแล้วทำให้คนส่วนใหญ่เสียชีวิตจาการที่เครื่องช่วยชีวิตไม่พอ นั้นแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้เน้นในเรื่องความปลอดภัยแต่กับชอบความใหญ่โตหรูหร่ามากกว่า ก็เปรียบเหมือนกับปัจจุบันที่ยังไม่มีการผลิตสิ่งช่วยเหลือให้พอกับผู้ใช้นั้นเอง

 

Ocean Rescue

Previous
Next