Skip to Content

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พยากรณ์อากาศ น้ำท่วม ทรัพยากรน้ำ

วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาสมุทร สึนามิ ไทย สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว อุปกรณ์กู้ภัย วิธีการช่วยคนจมน้ํา ภูมิอากาศ ภาวะเรือนกระจก โลกร้อน มหันตภัย

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 11 อำเภอ จังหวัด นครสวรรค์

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 11 อำเภอ จังหวัด นครสวรรค์

Closed
by February 17, 2018 ข่าวสาร

จากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ใน 11 อำเภอจังหวัดนครสวรรค์ทำให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ทำการเร่งช่วยเหลือเหล่าบรรดาผู้ประสบอุทกภัยจากภัยพิบัติกว่า 2 แสนไร่ นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนมากกว่า 280 ล้านบาท ซึ่งทางด้านของนายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวว่า เวลานี้จังหวัดนครสวรรค์ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากอุทกภัยเป็นจำนวน 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าตะโก, พยุหะคีรี, ชุมแสง, โกรกพระ, ตาคลี, เมืองนครสวรรค์, บรรพตพิสัย, หนองบัว, ตากฟ้า, ไพศาลี และแม่วงก์ เมื่อแยกย่อยออกมาแล้วก็จะประกอบไปด้วย 76 ตำบล 675 หมู่บ้าน มีผู้ที่ประสบภัยจากอุทกภัยครั้งนี้ถึง 25,208 ครัวเรือน แยกเป็นจำนวนประชากร 68,198 ราย บริเวณพื้นที่การเกษตรมีความเสียหายทั้งสิ้น 251,013.75 ไร่ แยกออกเป็นพื้นที่นาข้าว 226,583 ไร่ พืชไร่ 23,669 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ อีก 76 ไร่ ซึ่งล่าสุดทางด้านของรัฐบาลเองก็ได้มีการชดเชยเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ที่ทำการลงทะเบียนและขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินกว่า 280 ล้านบาท ถือว่าเป็นเหตุการณ์อุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของชาวนครสวรรค์เลยก็ว่าได้ประชาชนแทบทุกคนในจังหวัดได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า

Previous
Next