Skip to Content

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พยากรณ์อากาศ น้ำท่วม ทรัพยากรน้ำ

วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาสมุทร สึนามิ ไทย สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว อุปกรณ์กู้ภัย วิธีการช่วยคนจมน้ํา ภูมิอากาศ ภาวะเรือนกระจก โลกร้อน มหันตภัย

ฝนตกสะสม ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.บุรีรัมย์

ฝนตกสะสม ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.บุรีรัมย์

Closed
by March 20, 2018 ข่าวสาร

ปภ. หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการรายงานถึงพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย 7 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่แม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงไปบ้างแล้วแต่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำก็ยังคงมีน้ำท่วมขัง ทาง ปภ. เองก็ได้ออกเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงรับฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดี ปภ. ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ฝนที่ได้มีการตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 เป็นผลมาจากอิทธิพลพายุโซนร้อนที่ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมส่งผลให้พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ประสบเหตุอุทกภัย 7 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอสตึก, พุทไธสง, แคนดง, นาโพธิ์, บ้านใหม่ไชยพจน์, อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และกระสัง รวม 31 หมู่บ้าน 6,069 หลังคาเรือน คาดว่าความเสียหายจะมีนาข้าว 59,078 ไร่ พืชสวน 5 ไร่ พืชไร่ 4,641 ไร่ บ่อปลา 378 ไร่ ปัญหาถนนชำรุด 53 สาย ฝาย 26 แห่ง คอสะพาน 2 แห่ง บ้านเรือนประชาชน 237 หลัง วัด 7 แห่ง สถานที่ราชการ 8 แห่ง แม้ว่าเวลานี้ระดับน้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่พื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ส่งผลให้ประชาชนยังจำเป็นต้องฟังคำเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอด้วยเช่นกัน

Previous
Next